Hakkımızda

HAKKIMIZDA

1986 yılında elektronik ve inşaat sektörüne TTL Elektronik ve İnşaat ile giren, kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla inşaat ve otomasyon alanında geniş bir bilgi birikimine sahip HONEYHOME Otomasyon ve İnşaat Ltd.Şti. ülkemizdeki özellikle inşaat ve otomatik kontrol alanında gördüğü eksikliği de kapatmak düşüncesiyle 2000 yılında  'Honeyhome' markasını yarattı.


Honeyhome'un kuruluş amacı; bünyesinde barındırdığı mimar, mühendis ve otomasyon mühendisleri ile sektördeki açığı kapatmaktır.


Honeyhome hedefini ; otomasyon sektörün de bir ilke imza atarak, yapılar için gerekli olan konfor, güvenlik ve tasarruf fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirmek olarak belirlendi.


Kısaca "Honeyhome" otomasyon konusunda yapıların danışmanı olmaya aday…


Bu amaçla Honeyhome kendine sektörlerinde büyüklükleri tartışılmayan Honeywell , Spega, TCS, S.A.G. , PEHA gibi önemli firmaları çözüm ortağı olarak seçti.


Honeyhome inşaat, iş bazında ortaklık yapmış olduğu kardeş firmalar ERSA ve ÖZKAR ile birlikte pek çok kaba inşaat ve ince inşaat işleri yapmış ve bir çok projeyi kısa zamanda bitirmeyi başarmıştır.Çalışmalarımız da kaliteli hizmet ve üretim yapmayı,taahhütlerimizi zamanında yerine getirmeyi, aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı en önemli hizmetlerimizden biri olarak görüyoruz.


ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI

Şirketimizin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır;

1. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi
kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu
iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

2. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve
kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve
pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek.

3. Her türlü Banka,Banka Genel Müdürlüğü, Toplu Konut ve siteler, okul,hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, tünel, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek.

4. Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü taşeronluk hizmetleri.

5. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı inşaat yapmak.

6. Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatlarını alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir.

7. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek, almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.


ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU

Şirket Müdürü: Yüksel Nuhoğlu
Şirket Müdürü: Önder Arif Akalın


ŞİRKET SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI

Şirketin sermayesi 331.000.00 TL (Üçyüzotuzbirbintürklirası)’dır.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI HİSSE TUTARI (TL)

Pay Sahibinin Adı                                Hisse Tutarı

Yüksel Nuhoğlu                                    165.000.00 TL
Önder Arif Akalın                                  165.000.00 TL

ORTAKLARIMIZ

  • Honeywell
  • Spega
  • Maxron
  • Honeyled
  • Tcs
  • SolarStromag
  • Peha